29/06/2022 09:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuật chí

Tác giả: Hoàng Ngọc Giao

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2021 06:15

 

Làm khi điên

Thiên hạ chưa yên tớ chửa già,
Căm phuờng hung bạo muốn can qua.
Nhe nanh gấu giữ chưa no bụng,
Giương vuốt hùm thiêng chực nhảy ra.
Mặt biển Thái Bình con sóng vỗ,
Sườn non Phú Sĩ mặt trời tà.
Cứu đời ai kẻ tài hơn chúng?
Ngó lại ngàn xưa, dễ một ta!
Nguồn: Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 112

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Ngọc Giao » Thuật chí