07/08/2020 11:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Cẩm Phường Đại Thuận điếm khách

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 21/04/2017 11:22

 

Phiên âm

Thao quang hối nhị sĩ chi thương
Thuyết đáo Đào Chu đái tiếu khan
Song đống tử hồng tân phú quý
Thập bằng bảo bối cựu môn tường
Nhàn xao hào vận phi phàm cốt
Nhật tiếp giai tân hữu diệu phương
Thuỳ thị trần trung khanh tướng biện
Long vân đại hội nhậm thư tàng

Dịch nghĩa

Kẻ sĩ ra làm lái buôn tự làm mờ nhạt tài năng của mình
Nhưng nói đến Đào Chu thì cũng đành cười để xem thế nào
Hoặc ở nơi rường tía cột hồng kết thân với những người mới giàu sang
Hay là với dăm mười người bạn quý từ khi còn đi học
Cùng nhau chọn những vần thơ cốt cách phóng khoáng ý chí cao rộng
Hàng ngày tiếp đón những khách quý có phương lược diệu kỳ
Còn như ai đó trong chốn bụi trần muốn làm đến chức khanh tướng
Thì rồng mây gặp hội lớn tuỳ thích mà thể hiện tài năng tiềm tàng của mình

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Kẻ sĩ đi buôn tiếng nhạt mờ
Cũng đành cười nói đến Đào Chu
Hoặc thân với mấy người giàu có
Hay bạn cùng dăm đứa học trò
Tiếp đón tháng ngày bao quý khách
Lọc sàng cốt cách những vần thơ
Bụi trần muốn được làm khanh tướng
Gặp hội rồng mây thoả chí to
Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Tặng Cẩm Phường Đại Thuận điếm khách