21/05/2022 07:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ sĩ
Художник

Tác giả: Leonid Martynov - Леонид Мартынов

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 21/04/2008 09:56

 

Nguyên tác

Художник
Писал свою дочь,
Но она,
Как лунная ночь,
Уплыла с полотна.

Хотел написать он
Своих сыновей,
Но вышли сады,
А в садах -
Соловей.

И дружно ему закричали друзья:
- Нам всем непонятна манера твоя!

И так как они не признали его,
Решил написать он
Себя самого.

И вышла картина на свет изо тьмы...
И все закричали ему:
- Это мы!

Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Hoạ sĩ
Vẽ con gái mình
Nhưng cô
Trườn khỏi tranh
Như đêm trăng mờ tỏ

Ông muốn vẽ
Con trai mình
Tranh lại
Là khu vườn
Líu lo hoạ mi

Và tất cả ai ai cũng bảo:
- Kiểu vẽ này khó hiểu làm sao!

Và vì chẳng được mọi người công nhận
Hoạ sĩ đành vẽ
Chính ông

Rồi khi tranh hiện lên từ tăm tối
Ai cũng kêu:
- Đó đúng là tôi!
1954

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Leonid Martynov » Hoạ sĩ