19/01/2021 23:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm năm canh mơ màng mường tượng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/04/2015 15:09

 

Đêm năm canh mơ màng mường tượng
Ngày sáu khắc hoá tương hoá thương
Nỗi sầu này ai biết cho chăng
Xem bóng sao nhớ dạng, xem bóng trăng nhớ hình
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm năm canh mơ màng mường tượng