19/05/2021 04:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ Ngưu Lang chờ Chức Nữ

Tác giả: Trịnh Sâm - 鄭森

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 18/11/2010 00:29

 

Chở người cho khách lại Hà Tây
Khôn xiết nguồn cơn nỗi đấy đây
Nhập tiệc mặt ngừng chan giọt ngọc
Dùng dằng chân ngại bưóc đường mây
Vẳng trông cầu Thước sầu thêm chất
Đoái thấy doành Ngân thảm dễ đầy
Chầy kíp chỉn đành tan lại hợp
Thu sau càng thắm nữa thu này
Nguồn: Tứ bình thực lục, NXB Văn hoá thông tin, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Sâm » Thơ Ngưu Lang chờ Chức Nữ