02/07/2022 17:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề miếu hai bà Trưng

Tác giả: Trần Mỹ - 陳美

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 24/10/2014 09:07

 

Vì đâu chính dữ lửa bầng bầng
Tỏ mặt anh hùng gái họ Trưng
Chút nghĩa chồng riêng đành thiếp gánh
Một lòng chị ngã sẵn em nâng
Tham tàn mấy kẻ trời không đội
Thành quách bao nhiêu đất đạp bằng
Biết mấy tuyết sương đôi tượng đá
Cột đồng chú Mã có rầy chăng?
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 24, 1919

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mỹ » Đề miếu hai bà Trưng