17/08/2022 23:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Nghiêm cấp sự “Văn Đường Xương quán ngọc nhị hoa hạ hữu du tiên” kỳ 2
和嚴給事聞唐昌觀玉蕊花下有遊仙其二

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/07/2014 11:44

 

Nguyên tác

雪蕊瓊絲滿院春,
衣輕步步不生塵。
君平簾下徒相問,
長伴吹簫別有人。

Phiên âm

Tuyết nhị quỳnh ty mãn viện xuân,
Y khinh bộ bộ bất sinh trần.
Quân bình liêm hạ đồ tương vấn,
Trường bạn xuy tiêu biệt hữu nhân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Xuân đầy viện tơ quỳnh giăng nhuỵ tuyết
Áo nhẹ bay chân chẳng lấm bụi trần
Ai mê đắm, dưới rèm đòi thăm hỏi
Tiếng tiêu vang như giã biệt người thân

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Hoạ Nghiêm cấp sự “Văn Đường Xương quán ngọc nhị hoa hạ hữu du tiên” kỳ 2