29/11/2021 22:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bất giác nữ đầu bạch
不覺女頭白

Tác giả: Giác Hải thiền sư - 覺海禪師

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 30/06/2008 11:52

 

Nguyên tác

不覺女頭白,
報你作者識。
若問佛境界,
龍門遭點額。

Phiên âm

Bất giác nữ đầu bạch,
Báo nhĩ tác giả thức.
Nhược vấn Phật cảnh giới,
Long môn tạo điểm ngạch.

Dịch nghĩa

Nào ai biết rằng trong cô gái trẻ trung đã thấy mái đầu bạc;
Nói cho người học đạo hiểu,
Nếu cứ lo tìm hỏi đâu là cõi Phật,
Thì cũng như cá chép nhảy thi ở Long Môn bị chấm trán mà thôi.

Bản dịch của Huệ Chi, Trần Thị Băng Thanh

Ai biết má đào mà bạc tóc!
Khuyên người cầu học hiểu cho sâu.
Ví như cõi Phật hoài công hỏi,
Cá vượt Long - môn bị điểm đầu.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giác Hải thiền sư » Bất giác nữ đầu bạch