22/01/2022 09:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa đèn

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 25/05/2012 08:23

 

Em về thăm chị trăng lên muộn
Bấc lụi cho đèn bỗng nở hoa
Mười năm cách biệt, đèn không nỡ
Cho chị nhìn em thấy vết già
Một ngày im tiếng súng 1972
Nguồn: Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), Ngô Quân Miện, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Hoa đèn