02/07/2022 09:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tập đếm

Tác giả: Trương Thiếu Huyền - Nguyễn Văn Trường

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/10/2017 09:00

 

1

Một ông mặt trời đỏ
Hai cánh buồm nâu tươi
Ba đầu rau bắc nồi
Bốn chân giường chân ghế
Năm múi khế chín vàng
Sáu người ăn một cỗ
Bảy sắc cầu vồng vẽ
Tám cẳng cua đi ngang
Chín bậc lên cầu thang
Mười ngón bàn tay vỗ

Đếm từ bàn tay mình
Đếm ra ngoài cửa sổ...

II
Một Kim Quy nỏ thần
Hai Bà Trưng khởi nghĩa
Ba lần thắng Nguyên - Mông
Bốn phương trời Đất nước
Năm cánh sao Tổ quốc
Sáu chữ vàng cờ thêu
Bảy năm triều nhà Hồ
Tám ông vua thời Lý
Chín năm một Điện Biên
Mười cô gái Đồng Lộc

Đếm từ trang sử học
Đếm ra quê hương mình...
8-2004

- Câu thơ thứ ba đoạn thơ I: Ba đầu râu bắc nồi là chỉ ba vị táo bếp
- Câu thơ thứ sáu đoạn thơ II: Sáu chữ vàng cờ thêu là chỉ nhân vật Trần Quốc Toản trong tác phẩm “Lá cờ thêu sáu chữ vàng” của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng (Phá cường địch, báo hoàng ân).

Nguồn: Trương Thiếu Huyền, Tập đếm (thơ), NXB Kim Đồng, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Thiếu Huyền » Tập đếm