22/10/2021 07:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 003
山居百詠其三

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 12/06/2008 18:20

 

Nguyên tác

山居幽隱白雲深,
學道先當要識心。
大則放之周法界,
卷之則退不容鍼。

Phiên âm

Sơn cư u ẩn bạch vân thâm,
Học đạo tiên đương yếu thức tâm.
Đại tắc phóng chi chu pháp giới,
Quyển chi tắc thoái bất dung trâm.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi mây trắng phủ hang sâu,
Học đạo rõ tâm ấy bước đầu,
Lớn ắt buông ra trùm pháp giới,
Thu vào chẳng lọt mũi kim đâu
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 003