29/11/2021 02:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đất khép

Tác giả: H. Man - Phạm Văn Mận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2014 21:33

 

Cháy lên những mụn than hồng
Rồi tan loãng giữa mênh mông đất trời
Cội nguồn sông suối à ơi!
Đất quê khép chặt mấy lời kệ kinh
Lặng chìm trong cõi vô minh
Có đau đá sỏi vô tình ngổn ngang
Rã riêng lời hẹn đá vàng
Chưa ngon son phấn
đã tàn nhạt môi
Cỏ khâu lạnh một vuông đồi
Cõi người lạnh một chỗ ngồi buồn tênh
Người thênh thênh cõi hằng quên
Còn tôi sông biển nổi nênh phận người
Chưa chia trọn một khuyên cười
Mà câu thơ đã khóc người trăm năm...
Nguồn: H. Man, 35 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » H. Man » Đất khép