19/09/2021 00:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (Gương tà nguyệt xế đã ngoài song)

Tác giả: Tự Đức hoàng đế - 嗣德皇帝

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 28/06/2005 00:06

 

Gương tà nguyệt xế đã ngoài song,
Héo hắt sao trông quá sức trông.
Thương bấy thiết tha lòng héo liễu,
Nhớ thêm vàng vọ má phai hồng.
Vương sầu xiết tưởng chi ngôi bắc,
Ðoạn thảm xui buồn vã chạnh đông.
Chàng hỡi biết chăng ai bực bội,
Loan hàng viết thảo tả tình chung.
Bài thơ này được làm theo kiểu lục chuyển hồi văn, nghĩa là có thể đọc theo sáu cách:
1. Ðọc xuôi
2. Ðọc ngược
3. Bỏ 2 chữ đầu đọc xuôi
4. Bỏ 2 chữ đầu đọc ngược
5. Bỏ 2 chữ sau đọc xuôi
6. Bỏ 2 chữ sau đọc ngược

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tự Đức hoàng đế » Vô đề (Gương tà nguyệt xế đã ngoài song)