30/06/2022 22:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xương Cốc bắc viên tân duẩn kỳ 1
昌谷北園新筍其一

Tác giả: Lý Hạ - 李賀

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 24/03/2006 17:16

 

Nguyên tác

籜落長竿削玉開,
君看母筍是龍材。
更容一夜抽千尺,
別卻池園數寸泥。

Phiên âm

Thác lạc trường can tước ngọc khai,
Quân khan mẫu duẩn thị long tài.
Cánh dung nhất dạ trừu thiên xích,
Biệt khước trì viên sổ thốn nai (nê).

Bản dịch của mailang

Bóc lớp cật song ngọc lộ rồi,
Người trông măng gốc, vật hơn đời.
Một đêm bùng nhú hàng nghìn đốt,
Mấy tấc bùn đầm giã biệt thôi!
Vườn bắc Xương Cốc là chỗ ở của Lý Hạ, tại phía tây huyện Nghi Dương, tỉnh Hà Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hạ » Xương Cốc bắc viên tân duẩn kỳ 1