16/08/2022 11:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tướng Lê Phụ Trần
將黎輔陳

Tác giả: Đào Sư Tích - 陶師錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi hongha83 vào 15/10/2011 18:44

 

Nguyên tác

黎公得賜輔陳名,
歷幾春秋禮不更。
故國鄉民誰有永,
升堂望拜自能明。

Phiên âm

Lê công đắc tứ Phụ Trần danh,
Lịch kỷ xuân thu lễ bất canh.
Cố quốc hương dân thuỳ hữu vĩnh,
Thăng đường vọng bái tự năng minh.

Bản dịch của Duy Phi

Phụ Trần, Lê tướng được ân vinh
Hương nến xuân thu vẫn tấc thành
Đâu tá, dân làng non nước cũ
Lên đến, bái vọng một tài danh
Nguồn: Tạp chí Hán Nôm, số 1 (104), 2011
Nguồn: Tạp chí Hán Nôm, số 1 (104), 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Sư Tích » Tướng Lê Phụ Trần