08/12/2022 15:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sông Bạch Đằng

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/02/2007 06:23

 

Lẻo lẻo doành xanh nước tựa dầu,
Trăm ngòi, ngàn lạch chảy về chầu.
Rửa không thay thảy thằng Ngô[1] dại,
Dịu[2] một lâng lâng khách Việt hầu[3].
Nọ đỉnh Thái Sơn[4] rành rạnh đó,
Nào hôn Ô Mã lạc loài đâu ?
Bốn phương phẳng lặng kình bằng thóc[5].
Thong thả dầu[6] ta bủa lưới câu...
Sông Bạch Đằng ở huyện Yên Hưng (Quảng Ninh), phát nguyên từ Lục Đầu giang, chảy ra cửa biển Nam Triệu, nơi ghi nhiều chiến công oanh liệt. Năm 938, Ngô Vương Quyền giết được Lưu Hoàng Thao tướng nhà Nam Hán, năm 980 Lê Đại Hành giết được Hầu Nhân Bảo tướng nhà Tống, năm 1288 Trần Quốc Tuấn bắt sống được Ô Mã Nhi tướng nhà Nguyên.

Sách Văn đàn bảo giám chép tác giả là một văn thần khuyết danh đời Lê.

[1] Tàu.
[2] Giặt giũ.
[3] Xứ Bách Việt.
[4] Ngọn núi lớn, tượng trưng sự bền vững muôn đời của ngôi vua.
[5] Cá kình im như thóc.
[6] Mặc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Sông Bạch Đằng