30/03/2023 22:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếc và yêu

Tác giả: Trần Lê Văn - Trần Văn Lễ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 03/11/2010 08:21

 

Ta chỉ biết tiếc thời gian
Khi không còn thời gian để tiếc
Ta chỉ biết yêu đến cực cùng da diết
Khi người yêu đã cạn kiệt tình yêu
Tiếc và yêu chới với cánh chim chiều
Tìm đâu ra chốn đỗ
1992
Nguồn: Trần Lê Văn - Những chặng đời, những chặng thơ, NXB Hội nhà văn, 2008.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Lê Văn » Tiếc và yêu