27/10/2020 13:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đà Lạt thương

Tác giả: Nguyễn Tấn On

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2018 08:49

 

Ta về cùng phố lang thang
Níu bông quỳ nở thấy vàng ngón tay
Một thoáng bụi... bụi mưa bay
Mưa bay như thể nàng nay lấy chồng
Ta đi giữa phố đồi thông
Tơ lòng ta trải… mà không… cổ mồ
Ta như một chiếc xe thồ
Chở lòng ta đến với hồ cầm xưa
Bóng hình lẫn lộn trong mưa
Để nghe trong áo bâu tưa hương thề
Nghe mõ gõ nhịp ê hề
Trống chuông Bát Nhã… nẻo về Linh Sơn
Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tấn On » Đà Lạt thương