31/05/2023 10:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hão

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 03/08/2021 06:07

 

Trời xa, mơ mỏi, lòng bất lực,
có nghĩa gì đâu giấc mộng suông!
Đất gần, sức đuối, chân chồn bước,
còn nói làm chi khát vọng cuồng!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Hão