13/07/2020 12:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người phán xử
The judge

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Mito vào 30/06/2007 16:44

 

Nguyên tác

Say of him what you please, but I know my child's failings.

I do not love him because he is good, but because he is my little child.

How should you know how dear he can be when you try to weigh his merits against his faults?

When I must punish him he becomes all the more a part of my being.

When I cause his tears to come my heart weeps with him.

I alone have a right to blame and punish, for he only may chastise who loves.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Anh muốn nói gì về nó, tuỳ anh,
nhưng tôi hiểu những chỗ yếu của con tôi
Tôi yêu nó không phải vì nó ngoan nó giỏi
mà vì nó là đứa con nhỏ của tôi,
Anh làm sao hiểu được nó đáng quý đến chừng nào,
khi anh muốn đặt lên bàn cân
nhưng nết hay và tật xấu của nó.
Khi tôi trừng phạt nó
thì nó lại càng trở nên một phần của bản thân tôi.
Và khi tôi làm cho nó khóc
thì lòng tôi cũng khóc cùng với nó.
Chỉ tôi mới có quyền rầy la và trừng phạt
Bởi vì chỉ ai thương
thì người đó mới có quyền trừng phạt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Người phán xử