19/01/2021 06:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỏi anh chú bác những ai

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/06/2017 09:06

 

Hỏi anh chú bác những ai,
Để em qua cất nón nghiêng vai mà chào.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hỏi anh chú bác những ai