14/08/2020 15:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Adam và Eva
Adam i Eva

Tác giả: Czesław Miłosz

Nước: Ba Lan
Đăng bởi hongha83 vào 30/09/2016 15:01

 

Nguyên tác

Adam i Ewa czytali o małpie w kąpieli,
Która wskoczyła do wanny naśladując panią
I zaczęła kręcić kurkami: gwałtu! gorąco!
Pani nadbiega, w peniuarze, jej duŜe piersi
Białe z niebieską Ŝyłką, dyndają.
Ratuje małpkę, siada przy gotowalni,
Woła na pannę słuŜącą, czas do kościoła.
I nie tylko to czytali Adam i Ewa
Trzymając ksiąŜkę na gołych kolanach.
Te zamki! Te pałace! Te spiętrzone miasta!
Planetarne lotniska między pagodami!
Patrzyli na siebie, uśmiechali się,
Ale niepewnie (będziecie, poznacie)
I ręka Ewy sięgała po jabłko.

Bản dịch của Lê Bá Thự

Ađam và Êva đọc truyện khỉ nhà đang tắm,
Nó nhảy vào bể, bắt chước một cô nàng
Nó vặn vòi nước: ôi cứu tôi! nóng qúa!
Cô gái lao tới, đồ ngủ mỏng tang
Bộ ngực to, trắng ngần, lúc lắc
mạch máu hằn xanh.
Cứu con khỉ, nàng ngồi bên bể nóng,
Đi vô nhà thờ, nàng gọi con sen.
Và Ađam, Êva không chỉ đọc truyện đó
Tay giữ cuốn sách đặt trên đùi trần.
Những lâu đài này! Những cung điện này!
Những thành phố nhà cao ngất trời này!
Những sân bay hành tinh giữa những ngôi chùa cổ này!
Họ nhìn nhau, mỉm cười,
Song chẳng dám tin
(các người xuống đó, các người khắc rõ)
Và tay Êva với vào qủa táo.
Berkeley, 1989

Nguồn: Các nhà thơ đoạt giải Nobel, NXB Lao động, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Czesław Miłosz » Adam và Eva