31/03/2023 19:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió (1)

Tác giả: Thích nữ Trí Hải

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 03/10/2018 07:04

 

gió thở vi vu
nghe xa lá đổ
bò đi dê ở
cỏ mơ sa mù
Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích nữ Trí Hải » Gió (1)