05/12/2022 19:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây các khẩu hào, trình Nguyên nhị thập nhất
西閣口號呈元二十一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/04/2015 15:01

 

Nguyên tác

山木抱雲稠,
寒江繞上頭。
雪崖才變石,
風幔不依樓。
社稷堪流涕,
安危在運籌。
看君話王室,
感動幾銷憂。

Phiên âm

Sơn mộc bão vân trù,
Hàn giang nhiễu thượng đầu.
Tuyết nhai tài biến thạch,
Phong mạn bất ỷ lâu.
Xã tắc kham lưu thế,
An nguy tại vận trù.
Khán quân thoại vương thất,
Cảm động kỷ tiêu ưu.

Dịch nghĩa

Mây trùm cây núi đậm,
Sông lạnh quanh co nơi đầu.
Tuyết ven vừa biến thành đá,
Màn gió không che được lầu.
Đất nước đã chịu cảnh lệ rơi,
Bình yên hay loạn lạc là do tính toán.
Nghe ông nói về nhà vua,
Làm tôi cảm động tan đi bao nhiêu mối lo.

Bản dịch của Phạm Doanh

Cây núi mây phủ nhiều,
Sông lạnh vòng quanh đầu.
Tuyết ven mới đông đá,
Màn gió chẳng che lầu.
Xã tắc nhiều cay đắng,
An nguy do tham mưu.
Nghe ông bàn nghiệp chúa,
Cảm động bớt phiền ưu.
(Năm 766)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tây các khẩu hào, trình Nguyên nhị thập nhất