25/10/2021 04:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hà Nội nhớ

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 09/02/2015 22:32

 

Tàu điện leng keng
Chạy theo vào ca sớm
Thuở tóc mình còn xanh
Nhiều bộn bề vất vả.

Giờ Hà Nội vào đêm
Bên hàng me xanh mướt
Gió đi về ríu rít
Lá đầu cành nghiêng nghiêng...

Hà Nội thành cõi nhớ
Cho người xa nên gần!
Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Hà Nội nhớ