25/03/2023 17:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngự kiến Thiên Mụ tự bi minh
御建天姥寺碑銘

Tác giả: Nguyễn Hiển Tông - 阮顯宗

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2019 21:58

 

Nguyên tác

越國之南兮,佳水佳山。
寶剎之壯兮,日照禪關。
性之清淨兮,溪響潺潺。
國之奠安兮,四境幽閒。
無為之化兮,儒釋同班。
記茲勝概兮,因果迴還。
建標立的兮,誠存邪閑。

Phiên âm

Việt quốc chi nam hề, giai thuỷ giai sơn.
Bảo sát chi tráng hề, nhật chiếu thiền quan.
Tính chi thanh tịnh hề, khê hưởng sàn sàn.
Quốc chi điện an hề, tứ cảnh u nhàn.
Vô vi chi hoá hề, Nho Thích đồng ban.
Kí tư thắng khái hề, nhân quả hồi hoàn.
Kiến tiêu lập đích hề, thành tồn tà nhàn.

Bản dịch của Thích Giới Hương

Phương Nam nước Việt chừ vững núi đẹp non
Chùa viện hùng tráng chừ tuệ nhật soi cửa
Nội tâm thanh tịnh chừ nước từ bi thấm
Đất nước yên ổn chừ bốn phương êm ấm
Pháp hoá vô vi chừ Phật Nho thuận đạo
Viết lời cảm khái chừ nhân quả vuông tròn
Dựng bia lưu niệm chừ, chánh còn tà tiêu
Ngự kiến Thiên Mụ tự là bài văn bia ở chùa Thiên Mụ, do chúa Nguyễn Phúc Chu lập năm Vĩnh Thịnh thứ 11 (1715) nói về việc trùng kiến lại chùa Thiên Mụ và trình bày tư tưởng cao siêu của đạo Phật. Bài văn dài 1260 chữ, đây là bài minh ở cuối.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hiển Tông » Ngự kiến Thiên Mụ tự bi minh