19/09/2021 02:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiều bán mình chuộc cha [Bán mình chuộc cha; Nạn bán mình]

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 06/04/2006 09:25

 

Thằng bán tơ kia giở giói ra,
Làm cho bận đến cụ viên già.[1]
Muốn êm phải biện ba trăm lạng,
Khéo xếp nên liều một chiếc thoa.
Nổi tiếng[2] mượn màu son phấn mụ[3],
Đem thân chuộc lấy tội tình cha.
Có tiền việc ấy mà xong nhỉ?
Đời trước làm quan cũng thế a?
Rút từ Quốc văn tùng ký (AB.383), Nam âm thảo (VHv.2381). Tiêu đề bản trong Nam âm thảo chép là Bán mình chuộc cha, bản trong Quốc văn tùng ký chép là Nạn bán mình.

Nguồn:
1. Thơ văn Nguyễn Khuyến, NXB Văn học, 1971 (tái bản 1979)
2. Nguyễn Khuyến – Tác phẩm, Nguyễn Văn Huyền chủ biên, NXB Khoa học xã hội, 1984
3. Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, Nguyễn Huệ Chi chủ biên, NXB Giáo dục, 1994
[1] Hai câu này có ý chửi Hoàng Cao Khải là thằng bán tơ kia “giở giói ra” làm bận lòng cụ viên già chính là Nguyễn Khuyến phải làm điều mà cụ không muốn. Viên tức viên ngoại. Có bản chép là “giở mối ra”.
[2] Có bản chép là “Đón khách”.
[3] Tú Bà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Kiều bán mình chuộc cha [Bán mình chuộc cha; Nạn bán mình]