28/05/2022 20:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phiến đá tương tư

Tác giả: Mộng Tuyết - Thái Thị Úc

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/06/2020 11:56

 

Tìm đến Trữ La thôn giặt lụa,
Ngồi đây trên phiến đá tương tư.
Lòng hoa chưa có ai là chủ,
Nở giữa mùa trăng cạnh nước hồ.
Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mộng Tuyết » Phiến đá tương tư