02/12/2022 00:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự Giang Lăng chi Từ Châu lộ thượng ký huynh đệ
自江陵之徐州路上寄兄弟

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2006 05:11

 

Nguyên tác

岐路南將北,
離憂弟與兄。
關河千里別,
風雪一身行。
夕宿勞鄉夢,
晨裝慘旅情。
家貧憂後事,
日短念前程。
煙雁翻寒渚,
霜烏聚古城。
誰憐陟岡者,
西楚望南荊。

Phiên âm

Kỳ lộ nam tương bắc,
Ly ưu đệ dữ huynh.
Quan hà thiên lý biệt,
Phong tuyết nhất thân hành.
Tịch túc lao hương mộng,
Thần trang thảm lữ tình.
Gia bần ưu hậu sự,
Nhật đoản niệm tiền trình.
Yên nhạn phiên hàn chử,
Sương ô tụ cổ thành.
Thuỳ liên trắc cương giả,
Tây Sở vọng Nam Kinh.

Bản dịch của Tản Đà

Đường kia sắp bắc từ nam,
Mối lo ly biệt anh em cùng sầu.
Quan hà ngàn dặm xa nhau,
Người đi gió tuyết dãi dầu một thân.
Hồn quê nhọc giấc đêm xuân,
Sắm sanh hành lý tần ngần sớm mai.
Nhà nghèo lo tính xa xôi,
Đường xa nghĩ nỗi ngày trời ngắn không.
Nhạn sa bến lạnh khói lồng
Thành xưa lũ quạ họp trong sương mờ.
Ai thương kẻ bước lên gò ?
Sở Tây trông ngóng bây giờ Kinh Nam.
Nguồn: Báo Ngày nay, số 101, 13-3-1938

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Tự Giang Lăng chi Từ Châu lộ thượng ký huynh đệ