22/02/2024 10:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du thành nam thập lục thủ - Vãn xuân
遊城南十六首-晚春

Tác giả: Hàn Dũ - 韓愈

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 01/07/2005 23:14

 

Nguyên tác

草木知春不久歸,
百般紅紫鬥芳菲。
楊花榆莢無才思,
惟解漫天作雪飛。

Phiên âm

Thảo mộc tri xuân bất cửu quy,
Bách ban hồng tử đấu phương phi.
Dương hoa du[1] giáp vô tài tứ,
Duy giải mạn thiên tác tuyết phi.

Dịch nghĩa

Cây cỏ biết xuân về chẳng được lâu dài,
Trăm loài hồng tím đua nhau khoe hương sắc.
Hoa liễu, trái du chẳng có ý tứ, tài năng gì,
Chỉ làm tuyết tung bay đầy trời.

Bản dịch của Lý Tứ

Cây cỏ biết xuân vốn ít ngày
Khoe hồng phô tía tỏa hương say
Tài hèn ý kém du cùng liễu
Tung tuyết đầy trời phất phới bay.
[1] Một loại cây thường được trồng ở đầu làng hay quan ải, trái khi khô có màu trắng nhạt. Một loại cây nữa cũng hay được trồng ở đầu làng, quan ải là cây phần. Ngày xưa ở Trung Quốc có tục lệ mỗi làng đều trồng một loại cây đặc biệt của làng mình ngay tại cổng làng. Làng của Hán Cao Tổ trồng cây phần và cây du ở hai bên cổng. Sau khi đăng cơ, có lần ông trở về làng cầu đảo và phong cho làng mình là làng Phần Du. Phần, du từ đó thường được dùng trong cổ văn để chỉ quê hương, xứ sở (Một giấc phần du tỉnh lại say; Đoái trông muôn dặm tử phần).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Dũ » Du thành nam thập lục thủ - Vãn xuân