26/09/2022 01:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chia...

Tác giả: Thảo Phương - Nguyễn Mai Hương

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 25/07/2009 18:48

 

Bao nhiêu sao rớt xuống hết lòng đường
Bầu trời chết -
Thành dòng sông đen thẫm...
Anh ở một bờ
Và bờ khác -
Mình em...
Nguồn: Người đàn bà do đàn ông sinh ra/ NXB Văn nghệ TP HCM, 1993.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thảo Phương » Chia...