11/04/2021 19:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dưỡng chân
養真

Tác giả: Tuệ Trung thượng sĩ - 慧中上士

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2008 22:43

 

Nguyên tác

衰颯形骸豈足云,
非關老鶴避雞群。
千青萬翠迷鄉國,
海角天頭是養真。

Phiên âm

Suy táp hình hài khởi túc vân,
Phi quan, lão hạc tị kê quần.
Thiên thanh vạn thuý mê hương[1] quốc,
Hải giác thiên đầu thị dưỡng chân[2].

Dịch nghĩa

Hình hài suy yếu đâu phải là chuyện đáng bàn,
Cũng không phải chuyện chim hạc lánh đàn gà.
Đất nước cảnh đẹp mang nghìn màu xanh, muôn vẻ thuý, khiến người mê đắm,
Góc bể bên trời là nơi nuôi dưỡng chân tính ta.

Bản dịch của Đỗ Văn Hỷ

Tấm thân suy yếu kể chi mà,
Hạc nội nào đâu lẩn tránh gà.
Muôn tía nghìn xanh tràn đất nước,
Chân trời góc biển dưỡng tình ta.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988 (có sửa nghĩa chữ “mê hương” ở câu 3)
[1] Cảnh giới khiến người mê mẩn (theo Hán Ngữ đại từ điển).
[2] Chân tính, là hồn vía, là bản tính tự nhiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Trung thượng sĩ » Dưỡng chân