27/01/2022 21:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tân Tỵ trung thu phiếm nguyệt hữu hoài
辛巳中秋泛月有懷

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 05/08/2008 22:04

 

Nguyên tác

一葉輕舟水上浮,
數聲寒雁不勝秋。
耳琵琶曲傷離合,
吹鳳凰簫感去留。
品茗題詩招客和,
有魚無酒向閨謀。
篷窗簾捲酣清夢,
兔影相窺伴枕頭。

Phiên âm

Nhất diệp khinh chu thuỷ thượng phù,
Sổ thanh hàn nhạn bất thắng thu.
Nhĩ Tỳ bà khúc[1] thương ly hợp,
Xuy Phụng hoàng tiêu[2] cảm khứ lưu.
Phẩm mính đề thi chiêu khách hoạ,
Hữu ngư vô tửu hướng khuê mưu.
Bồng song liêm quyển hàm thanh mộng,
Thố ảnh tương khuy bạn chẩm đầu.

Dịch nghĩa

Một chiếc thuyền con lơ lửng trên sông
Vài tiếng nhạn kêu, xiết bao nỗi lòng mùa thu
Nghe tiếng Tỳ Bà thương cho những chuyện hợp tan
Khúc Phượng Hoàng thổi nghe sầu cho chuyện người đi kẻ ở
Uống trà làm thơ, mời khách đến cùng xướng hoạ
Có cá thiếu rượu, vào bàn bạc với vợ
Ngủ ngon mơ màng bên cửa thuyền đã vén chiếc rèm lên
Bóng trăng rọi qua tới bên gối

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Một chiếc thuyền con thả lững lờ
Thu sầu nhạn lẻ gọi bâng quơ
Tiếng tỳ tan hợp lòng thương cảm
Sáo phượng chờ đi luống ngẩn ngơ
Trà nhắm thơ đề mời khách hoạ
Cá còn rượu thiếu gọi nhà đưa
Mạn thuyền say mộng bên rèm cuốn
Ngước mắt trăng chờ bên gối mơ
Lời dẫn: "Thứ An Sơn tiên sinh trung thu thưởng nguyệt nguyên vận" 次安山先生中秋賞月原韻 (Ðêm trung thu đến viếng ông An Sơn ngắm trăng hoạ thơ đêm trung thu).

[1] Chỉ chuyện gặp gỡ, chia tay. Ý "Tỳ bà hành" của Bạch Cư Dị 白居易.
[2] Tiếng sáo của Tương Như cầu hôn với Trác văn Quân.
[] Lo, tìm kiếm, lấy thêm. Tô Ðông Pha trong bài "Hậu Xích Bích phú" 後赤壁賦, cùng khách đi chơi Xích Bích, thiếu rượu, về nhà hỏi vợ, vợ bảo rằng "Ngã hữu đẩu tửu, tàng chi cửu hỉ, dĩ phòng tử chi thì chi tu" 我有斗酒,藏之久矣,以防子之時之須 (Tôi có cất vò rượu trong nhà đã lâu, để phòng khi ông cần đến).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Tân Tỵ trung thu phiếm nguyệt hữu hoài