19/08/2022 12:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nếu như
Jeżeli

Tác giả: Czesław Miłosz

Nước: Ba Lan
Đăng bởi hongha83 vào 29/09/2016 16:19

 

Nguyên tác

Jeżeli Boga nie ma,
to nie wszystko człowiekowi wolno.
Jest stróżem brata swego
i nie wolno mu brata swego zasmucać,
opowiadając, że Boga nie ma.

Bản dịch của Tạ Minh Châu

Nếu như tất cả
chỉ là một giấc mơ mà nhân loại mơ về mình?
Còn chúng ta những người theo đạo
mơ giấc mơ của mình ngay trong giấc mơ?

Và nếu như chẳng có một ai
chịu trách nhiệm về ảo tưởng của chúng ta
với ảo tưởng này chúng ta sẽ cùng chui xuống đất
hy vọng Công lý Vĩnh hằng sẽ nâng mình lên?
Nguồn: Phố Descartes (tuyển thơ), Czesław Miłosz, NXB Hội nhà văn, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Czesław Miłosz » Nếu như