19/01/2021 17:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viết cho anh
Schreib mir

Tác giả: Bertolt Brecht

Nước: Đức
Đăng bởi sabina_mller vào 26/06/2007 17:10

 

Nguyên tác

Schreib mir, was du anhast! Ist es warm?
Schreib mir, wie du liegst! Liegst du auch weich?
Schreib mir, wie du aussiehst! Ist es noch gleich?
Schreib mir, was dir fehlt! Ist es mein Arm

Dịch nghĩa

Hãy viết cho anh, em đang mặc cái gì! Có ấm không?
Hãy viết cho anh, em nằm như thế nào! Có mềm không?
Hãy viết cho anh, em nhìn như thế nào! Có giống trước không?
Hãy viết cho anh, em thiếu cái gì! Có phải cánh tay anh?

Dịch nghĩa (sabina_mller)

Bản dịch của thanhbinh82_tp

Em hãy viết cho anh
Và nói cho anh biết
Chiếc áo mà em mặc
Có làm em ấm không?

Em hãy viết cho anh
Và nói cho anh biết
Chiếc giường em đã nằm
Có êm như thuở trước?

Em hãy viết cho anh
Và nói cho anh biết
Giờ em như thế nào
Có giống ngày như xưa?

Em hãy viết cho anh
Và nói cho anh biết
Rằng em đang cần gì
Có phải là tay anh?

Em hãy viết cho anh
Và nói cho anh biết
Em có được nghỉ ngơi
Những khi em mệt mỏi?

Em hãy viết cho anh
và nói cho anh biết
Em có đủ dũng cảm
Khi họ ăn hiếp em?

Em hãy viết cho anh
Và nói cho anh biết
Công việc em đang làm
Có phù hợp em không?

Em hãy viết cho anh
Và nói cho anh biết
Điều gì làm em nhớ
Có phải là anh không?

Anh chỉ hỏi em vậy
Để biết câu trả lời
Cả những khi em mệt
Anh cũng đâu bên em.

Những khi em đói lả
Không gì cho em ăn
Anh từ nơi xa lạ
Như quên em trong lòng.
Thanhbinh dịch bài này theo bài thơ dài hơn mà Sabina post sau đó.

(Dự án dịch thơ của Thi Viện)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bertolt Brecht » Viết cho anh