30/05/2022 04:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngoảnh lại

Tác giả: Thanh Hào - Nguyễn Văn Hào

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/11/2014 07:02

 

Tuổi đời ta đã vào đông
Tóc chưa chịu bạc! – Lạ lùng? – Người ơi!...
Đã từng bom đập, đất vùi
Từng phen sông lở, bãi bồi… nông sâu
Lần hồi con cá mớ rau
Bông hoa, quả khế, nuôi nhau lần hồi…
Câu thơ bán lẻ giữa đời
Trang văn vạch đất, chỉ trời mà rao!
Cái nghèo níu cổ đè đầu
Văn chương, nghiệp chữ vò nhàu trái tim
Phải rằng: Được làm thơ tặng trẻ em
Trời xui tóc bạc trốn tìm tóc xanh
Ngoảnh đầu, ngót tám mươi xuân
Bao nhiêu mùa nữa được làm trẻ thơ

Cây già (may) nẩy chồi tơ?
Ơn đời cho đất, ngày xưa ươm mầm!...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Hào » Ngoảnh lại