12/08/2020 02:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu tứ kỳ 2
秋思其二

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 08/05/2012 22:13

 

Nguyên tác

雨後山容綠轉深,
聲聲嘹喨滿前林。
可羞滿腹徒鳴世,
何似高枝一小禽。

Phiên âm

Vũ hậu sơn dung lục chuyển thâm,
Thanh thanh liệu lượng mãn tiền lâm.
Khả tu mãn phúc đồ minh thế,
Hà tự cao chi nhất tiểu cầm.

Dịch nghĩa

Sau trận mưa, dáng núi trở nên xanh thẳm
Đầy rừng phía trước, tiếng chim hót líu lo
Thẹn thay, bụng đầy chữ chỉ hót suông cho đời
Sao sánh được trên cành cao chú chim nhỏ

Bản dịch của Lâm Giang

Ngớt mưa dáng núi chuyển màu xanh
Ríu rít bên rừng rộn tiếng oanh
Hót uổng cho đời sao thẹn thế
Chẳng bằng chim nhỏ đậu trên cành
Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 69
Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Thu tứ kỳ 2