11/04/2021 16:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dưới trăng ngồi gảy đàn

Tác giả: Bích Khê - Lê Quang Lương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 06/04/2006 17:54

 

Mây nước mê ly cầm dưới nguyệt,
Cỏ hoa vờ vật mộng trong hương
Tỉnh hồn như có ai kêu gọi
Ngàn liễu trăng soi ngất dặm đường.
Nguồn: Kiều Văn, Thơ Bích Khê, NXB Đồng Nai, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bích Khê » Dưới trăng ngồi gảy đàn