23/04/2024 11:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng Chí Đình, Minh Trọng phiếm chu du Ngũ Hành Sơn hoạ Minh Trọng thứ vận
同志亭明仲汎舟遊五行山和明仲次韻

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/11/2013 17:25

 

Nguyên tác

天到茶山曉,
人如奠水清。
詩懷千里共,
風力一帆輕。
湖海誰同夢,
煙波我此行。
應真洞裡石,
可得証三生。

Phiên âm

Thiên đáo Trà sơn[1] hiểu,
Nhân như Điện thuỷ[2] thanh.
Thi hoài thiên lý[3] cộng,
Phong lực nhất phàm khinh.
Hồ hải thuỳ đồng mộng,
Yên ba[4] ngã thử hành.
Ứng Chân[5] động lý thạch,
Khả đắc chứng tam sinh[6].

Dịch nghĩa

Đến Trà sơn trời mới sáng ra,
Người trong (sáng) như nước sông Vĩnh điện.
Thơ ôm theo lòng từ nghìn dặm,
Sức gió làm nhẹ một lá buồm.
Ai cùng mộng hồ hải?
Ta thuộc hàng khói sóng.
Đá trong động Ứng chân,
Có khả năng được chứng quả ba kiếp.

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Trời đến Trà sơn sáng,
Người như nước Điện trong.
Lòng thơ nghìn dặm đến,
Sức gió một buồm giong.
Hồ hải ai chung mộng,
Khói sương ta cùng lòng.
Ứng chân động đá ấy,
Chứng ba kiếp dễ dàng.
[1] Bán đảo Sơn Trà nằm kề phía bắc Ngũ Hành Sơn.
[2] Sông cùng tên với thị trấn huyện lỵ Điện Bàn, xưa có nhánh sâu chảy tận chân Ngũ Hành Sơn.
[3] Ám chỉ khách quê ở Bắc.
[4] Ám chỉ hạng ẩn dật, ưa thú vui thiên nhiên.
[5] Tên động trong dãy Ngũ Hành Sơn.
[6] Phật giáo chủ trương thuyết “sinh tử luân hồi”, chúng sinh đều trải qua vô số kiếp, gần gũi nhất là kiếp trước (tiền sinh), kiếp này (hiện sinh) và kiếp sau (lai sinh).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đồng Chí Đình, Minh Trọng phiếm chu du Ngũ Hành Sơn hoạ Minh Trọng thứ vận