26/09/2022 13:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc Hàng Châu Hư Bạch đường
宿杭州虛白堂

Tác giả: Lý Dĩnh - 李郢

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2014 12:02

 

Nguyên tác

秋夜斜明虛白堂,
寒蛩唧唧樹蒼蒼。
江風徹曉不得睡,
二十五聲秋點長。

Phiên âm

Thu dạ tà minh Hư Bạch đường,
Hàn cung tức tức thụ thương thương.
Giang phong triệt hiểu bất đắc thuỵ,
Nhị thập ngũ thanh[1] thu điểm trường.

Dịch nghĩa

Đêm thu, Hư Bạch đường nhìn xéo cũng thấy rõ,
Trong giá lạnh, tiếng dế kêu, hàng cây xanh đậm.
Gió sông thổi liên tục cho tới sáng, không ngủ được.
Suốt 25 tiếng điểm canh trong đêm dài.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tạm trú đêm thu Hư Bạch đường
Cây xanh, dế gáy cỏ bên tường
Gió sông thổi mãi không sao ngủ
Suốt trọn hăm lăm tiếng điểm chuông
Hư Bạch đường là một thiền đường cổ kính trong thành phố Hàng Châu.

[1] 25 tiếng điểm giờ. Đêm chia làm 5 canh, mỗi canh điểm 5 tiếng, vị chi là 25 tiếng điểm giờ một đêm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Dĩnh » Túc Hàng Châu Hư Bạch đường