20/09/2020 19:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đệ nhất hồi

Tác giả: Trần Bích San - 陳碧珊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Hà Như vào 03/06/2014 12:47

 

Sao chữ duyên kia mấy chữ tình,
Cũng trong gặp gỡ tiết thanh minh.
Cỏ hoa đau đớn người nằm đó,
Trăng gió bâng khuâng khách lạ mình.
Đã chắc chi đâu duyên một hội,
Bỗng dưng mang lấy nợ ba sinh.
Ngổn ngang trăm mối vì ai tá,
Thơ thẩn nào ai biết ngọn ngành.
Hà Như phiên âm từ nguyên bản chữ Nôm ký hiệu AB.412.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Bích San » Đệ nhất hồi