30/11/2020 22:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương hoa khúc
楊花曲

Tác giả: Thang Huệ Hưu - 湯惠休

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Bắc triều
Đăng bởi hongha83 vào 10/04/2010 19:53

 

Nguyên tác

葳蕤華結情,
宛轉風含思。
掩涕守春心,
折蘭還自遺。
江南相思引,
多歎不成音。
黃鶴西北去,
銜我千里心。
深堤下生草,
高城上入雲。
春人心生思,
思心長為君。

Phiên âm

Uy nhuy hoa kết tình,
Uyển chuyển phong hàm ti (tứ).
Yểm thế thủ xuân tâm,
Chiết lan hoàn tự di.
Giang Nam tương tư dẫn,
Đa thán bất thành âm.
Hoàng hạc tây bắc khứ,
Hàm ngã thiên lý tâm.
Thâm đê há sinh thảo,
Cao thành thướng nhập vân.
Xuân nhân tâm sinh tứ,
Tư tâm trường vị quân.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Tốt tươi hoa kết tình,
Tha thướt gió ưu tư.
Giữ lòng xuân ngăn lệ,
Hái lan, tặng mình thôi.
Giang Nam tương tư khúc,
Than thở không thành lời.
Hoàng hạc hướng tây bắc,
Mang lòng quê xa xôi.
Xuống đáp bờ cỏ mướt,
Lên chạm mây cao vời.
Xuân về thêm sầu nghĩ,
Nhớ người mãi khôn nguôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thang Huệ Hưu » Dương hoa khúc