24/09/2021 12:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gởi thơ chắc chắn chi thơ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 10:06

 

Gởi thơ chắc chắn chi thơ,
Hai ta tốt đợi tốt chờ thì nên.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gởi thơ chắc chắn chi thơ