20/02/2020 20:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giã ơn

Tác giả: Vũ Minh Tân

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2009 02:31

 

Thân này mảng cỗi mảng cằn
bão dông ngày cũ, vết hằn hôm nay
giã ơn nỗi đắng nỗi cay
cho ta chợp giấc giữa giai điệu buồn
Nguồn: Vũ Minh Tân, Nẻo về (thơ), NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Minh Tân » Giã ơn