11/04/2021 22:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biển ngọt

Tác giả: Nhược Thu - Tạ Văn Hiến

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi ngô thư vào 05/07/2009 08:42

 

Núi chẳng bao giờ bỏ biển đi
Dù vầng nhật nguyệt vẫn phân ly
Dù em vẫn thốt câu ừ hử
Núi vẫn bền gan đứng chết lỳ

Núi đứng soi mình cạnh biển xanh
Đợi từng đợt sóng phủ mong manh
Như hai buồng phổi chờ không khí
Khí độc em pha cả khí lành..

Tôi biết ngày xưa em biển ngọt
Xanh màu nhung nhớ buổi nguyên khai
Từ em khoác áo làm sương phụ
Sóng giạt đời xa vạn dặm dài...
Nguồn: Chung ngắm một vầng trăng, Nhược Thu, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhược Thu » Biển ngọt