01/02/2023 10:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hảo sự cận
好事近

Tác giả: Lý Thanh Chiếu - 李清照

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 18:22

 

Nguyên tác

風定落花深
簾外擁紅堆雪
長記海棠開後
正是傷春時節
酒闌歇玉尊空
青缸暗明滅
魂夢不堪幽怨
更一聲鵾鴂

Phiên âm

Phong định lạc hoa thâm
Liêm ngoại ủng hồng đồi tuyết
Trường ký hải đường khai hậu
Chính thị thương xuân thời tiết
Tửu lan yết ngọc tôn không
Thanh cang ám minh diệt
Hồn mộng bất kham u oán
Cánh nhất thanh côn quyết

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Gió lặng rụng hoa nhiều
Ngoài chái đụn hồng chất tuyết
Thường nhớ hải đường hoa nở
Lại đúng thương xuân thời tiết
Rượu vừa hết ngọc tôn không
Đèn xanh tỏ mờ hắt
Hồn mộng chẳng kham u oán
Vẳng tiếng chim côn quyết
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thanh Chiếu » Hảo sự cận