24/10/2021 20:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộng vãn Tần Lộng Ngọc
夢挽秦弄玉

Tác giả: Thẩm Á Chi - 沈亞之

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2018 16:04

 

Nguyên tác

泣葬一枝紅,
生同死不同。
金鈿墜芳草,
香繡滿春風。
舊日聞簫處,
高樓當月中。
梨花寒食夜,
深閉翠微宮。

Phiên âm

Khấp táng nhất chi hồng,
Sinh đồng tử bất đồng.
Kim điền truỵ phương thảo,
Hương tú mãn xuân phong.
Cựu nhật văn tiêu xứ,
Cao lâu đương nguyệt trung.
Lê hoa hàn thực dạ,
Thâm bế thuý vi cung.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Khóc chôn một nhánh hồng,
Sinh cùng chết không cùng.
Vòng vàng rơi cỏ biếc,
Áo lụa thơm gió xuân.
Ngày trước nghe tiêu thổi,
Lầu cao dưới bóng trăng.
Đêm hàn thực lê nở,
Cung thuý vi nhốt mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Á Chi » Mộng vãn Tần Lộng Ngọc