29/11/2022 17:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khiển hứng ngũ thủ (II) kỳ 3 (Tất hữu dụng nhi cát)
遣興五首其三(漆有用而割)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2015 16:27

 

Nguyên tác

漆有用而割,
膏以明自煎。
蘭摧白露下,
桂折秋風前。
府中羅舊尹,
沙道尚依然。
赫赫蕭京兆,
今為時所憐。

Phiên âm

Tất hữu dụng nhi cát,
Cao dĩ minh tự tiên.
Lan tồi bạch lộ hạ,
Quế chiết thu phong tiền.
Phủ trung la cựu doãn,
Sa đạo thượng y nhiên.
Hách hách tiêu kinh triệu,
Kim vi thì sở liên.

Dịch nghĩa

Vì cắt nên mới dùng keo để dán,
Dầu để soi sáng tức là phải đốt.
Lan úa khi có sương trắng phủ,
Quế gãy trước gió thu.
Trong toà hành chính, áo the của vị quan cũ,
Đường sông vẫn như xưa.
Rực rỡ thay là vùng đế đô,
Nay lại là lúc thấy thương hại.

Bản dịch của Phạm Doanh

Cắt rồi mới dùng keo,
Đốt dầu để soi rõ.
Dưới sương trắng, lan tàn,
Trước gió thu, quế đổ.
Trong phủ áo quan xưa,
Đường sông cứ như cũ.
Tưng bừng thay đế đô,
Nay lại thấy cơ khổ.
(Năm 759)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Khiển hứng ngũ thủ (II) kỳ 3 (Tất hữu dụng nhi cát)