11/08/2022 08:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường trung tạp vịnh kỳ 4
場中雜詠其四

Tác giả: Phan Thúc Trực - 潘叔直

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 17/05/2016 15:31

 

Nguyên tác

冬寒消宿雨,
春信報初睛。
梅合凝霜白,
松仍帶雪明。
西湖來酒舫,
法海到鐘聲。
棘院乘餘暇,
巡簷酒半醒。

Phiên âm

Đông hàn tiêu túc vũ,
Xuân tín báo sơ tình.
Mai hợp ngưng sương bạch,
Tùng nhưng đới tuyết minh.
Tây Hồ lai tửu phảng,
Pháp Hải[1] đáo chung thanh.
Cức viện thừa dư hạ,
Tuần thiềm tửu bán tỉnh.

Dịch nghĩa

Cái lạnh mùa đông xua đi những ngày mưa gió
Tin xuân báo trời vừa hửng lên
Mai đang đọng sương trắng
Tùng gội tuyết sáng thêm
Tây Hồ thuyền chở rượu tới
Chùa Pháp Hải vang tiếng chuông
Trường thi nhân ngày rỗi rãi
Đi quanh thềm rượu còn ngà ngà say

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Đông rét xua mưa gió,
Tin xuân báo tạnh trời.
Mai đeo sương thành trắng,
Tùng gội tuyết sáng tươi.
Thuyền rượu Tây Hồ tới,
Tiếng chuông Pháp Hải hồi.
Trường thi nhân rỗi rãi,
Chếnh choáng dạo thềm chơi.
Nguyên chú: Bài thơ trên vịnh ngày nắng.

Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập (thơ), Phan Thúc Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011
[1] Tên chùa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thúc Trực » Trường trung tạp vịnh kỳ 4