25/09/2021 11:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm khuya trăng giọi thềm đình

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/04/2015 14:41

 

Đêm khuya trăng giọi thềm đình,
Hỏi người bạn cũ thương mình hay không?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm khuya trăng giọi thềm đình